Mjesni odbori

Zajedno možemo

Izbori za mjesne odbore u Puli održavaju se 16.02.2020. godine. Znate li zašto je važno izaći na te izbore?


Pula

Uredi svoj mjesni odbor

Ovisno o veličini mjesnog odbora, bira se između 7, 9 i 11 članova vijeća, predsjednik u pravilu dolazi iz opcije koja je osvojila većinu. Vijeća mjesnih odbora brinu i o potrebama stanovnika u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, o djeci, starijim osobama i javnom zdravlju.

Što su mjesni odbori?

Mjesni odbori su oblik mjesne samouprave koji postoji radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od svakodnevnog i neposrednog interesa. Mjesni odbor čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području. Vijeća mjesnih odbora, koja biramo, neposredno utječu na uređenja kvartova i kvalitetu života u njima.

Što rade mjesni odbori?

Donose planove malih komunalnih akcija i utvrđuju prioritete za njihovu provedbu. Također odlučuju za što će se koristiti proračunom osiguran novac za mjesne odbore, predlažu programe razvoja svog područja, brinu o potrebama stanovnika u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. U njihovoj je nadležnosti i uređenje okoliša te praćenje kvalitete obavljanja komunalnih aktivnosti od strane komunalnih društava.