SDP i HSU Pule: Zatražit ćemo da se na Gradskom vijeću Grada Pule raspravlja o cjeniku odvoza smeća

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji gradski vijećnici Grada Pule i predsjednici SDP Pule i HSU Pule Sanja Radolović i Radenko Ognjenović govorili su o najavljenom poskupljenju cijene odvoza smeća i mogućnosti da se o cjeniku raspravlja na gradskom vijeću.

Predsjednica SDP Pule Sanja Radolović u uvodu je rekla kako je prošlo 30 dana od dana donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 30. siječnja 2018. godine. Radolović je rekla kako nakon više od mjesec dana i dalje nema objavljenog cjenika za odvoz smeća te se i dalje ne zna koliko će se „udariti“ po džepu građana. Kontradiktorno je kaže, što se međutim zna kolike kazne će plaćati građani za nepravilno odlaganje smeća. Dakle, kazna ima cjenika za odvoz nema.

Radolović je potom istaknula kako je amandmanom Klub vijećnika SDP-HSU zatražio da se na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule raspravlja o cjeniku odvoza smeća, što je odbijeno, navodno zbog prelaženja zakonskog okvira rada Gradskog vijeća.

U nastavku predsjednik HSU-a Pule i gradski vijećnik Radenko Ognjenović rekao je kako si je dao truda i zatražio očitovanje Ministarstva uprave o tome smije li gradsko vijeće raspravljati o cjeniku pojedinih komunalnih usluga, odnosno o cjenicima koji su predložila trgovačka društva u vlasništvu grada, te je dobio sljedeći odgovor: „Stoga, u odnosu na Vaš upit, ukazujemo da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke i druge opće akte u okviru svog djelokruga. Međutim, zakon ne ograničava na sjednicama, što znači da se na sjednicama predstavničkog tijela može raspravljati o svim pitanjima i temama koje članovi tog tijela (i građani koje oni predstavljaju) smatraju bitnim za konkretnu jedinicu. Dakle, gradsko vijeće može raspravljati o raznim pitanjima (pa tako eventualno i o cijenama komunalnih usluga), ali ne može mjerodavno odlučivati ako nije riječ o pitanju iz djelokruga predstavničkog tijela.“

Također, Ognjenović je naveo da je u pisanom obrazloženju Ministarstva uprave navedeno kako uvrštavanje rasprave o cjenicima pa tako i o cjeniku odvoza smeća na dnevni red sjednice ovisi o „dobroj volji“ predsjednika Gradskog vijeća Grada Pule, odnosno o odluci predsjednika Gradskog vijeća koji temeljem članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi saziva sjednice predstavničkog tijela i presjeda sjednicama. Nastavno na navedeno, zatražit ćemo od predsjednika Gradskog vijeća Grada Pule da se na dnevni red sjednice stavi rasprava o predloženom cjeniku odvoza smeća. Ukoliko predsjednik isto ne uvaži, člankom 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi definirano jest kako je predsjednik predstavničkog tijela dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, što im kaže Ognjenović, ostaje kao mogućnost ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne uvaži njihov zahtjev za uvrštenjem rasprave o cjeniku odvoza smeća na sljedeću sjednicu gradskog vijeća.

Zatim je Radolović još jednom pozvala vladajuće da preispitaju Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada koja je donesena na Gradskom vijeću, ali kaže nikad nije kasno za ispravak loših odluka, budući da se istom nije dovoljno jasno definiralo način pružanja navedene usluge.

Građanima navedenom Odlukom nije ostavljena mogućnost korištenja spremnika zapremnine od 60 litara te će im se odvoz smeća u npr. spremniku 120 litara naplaćivati po cijeni od 120 litara neovisno o stvarnoj količini u spremniku, nije jasno definirano razgraničenje korisnika koji koriste svoju nekretninu 365 dana od onih koji povremeno borave u svojim stanovima ili kućama te od onih koji se bave djelatnošću iznajmljivanja apartmana.

Također, nije jasno na koji način će građani u višestambenim zgradama koji neće koristiti podzemne spremnike moći osigurati spremnike od odlaganja smeća neovlaštenih osoba. Zaključno utvrdila je kako je Pulu zahvatio „val“ poskupljenja koji je započeo s povećanjem prireza, cijena vrtića, zatim s poskupljenjem računa za vodu građanima, a u najavi je i povećanje naknade za razvoj, odnosno dodatno povećanje računa za vodu građanima te najavljeno povećanje cijene odvoza smeća sigurno nije nešto čime treba dodatno opteretiti životni standard građana.