Očuvanje prostora na IDS-ov način

Očuvanje prostora na IDS-ov način

Očuvanje prostora na IDS-ov način

Jedan od vrlo štetnih oblika političke korupcije u našem gradu bio je vezan uz prostorno planiranje i razne malverzacije sa zemljištima. Predstavnici gradske vlasti omogućavali su ostvarenje interesa pojedinaca, nauštrb javnog interesa, putem utjecaja na izmjene prostornih planova i odlukama usvojenima na Gradskom vijeću. Tako su se pravila kreirala prema potrebama pojedinaca i njihovih privatnih interesa. Posljedice - neprimjerenu gradnju i devastaciju obalnog područja vidimo u našem gradu na svakom koraku. Postavlja se i pitanje, je li i ovo možda slučaj koji bi trebale ispitati nadležne institucije?

Slijedom mnogobrojnih upita građana, zašto se usred zelene zone, na lokaciji iznad Marine Verude, odjednom gradi stambeno naselje, provjerili smo kako je do toga došlo i odlučili obavijestiti javnost. Radi se o katastarskim česticama 4739/1 površine 5000 m2; i 4739/10 površine 4724 m2;.

U Generalnom urbanističkom planu Grada Pule iz 2008. godine („Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08) namjena predmetne lokacije je bila Zaštitna zelena površina (Z).

2012. godine tadašnji Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Ardemio Zimolo uputio je Gradskom vijeću Amandman u kojem predlaže „doradu planskog rješenja uz lokaciju hotela u Marini Veruda na način da se planira nova zona mješovite namjene (M) u cilju stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju pratećih sadržaja.“ .

Možda to i ne bi bilo neobično da se radi o gradskom ili državnom zemljištu, ali obje parcele su bile u privatnom vlasništvu 5 osoba: Rosanda Sergio, Goršić Elfi, Kapuralin Vladimir, Rosanda Nives i Grujić Tea što je vidljivo na javno dostupnim servisima.

Gradsko vijeće je usvojilo Amandman i po zakonskoj proceduri 2014.g. je izmijenjen GUP te je na predmetnoj lokaciji planirana Mješovita stambeno-poslovna, javna i društvena namjena (M).

Tu pogodovanju i razbacivanju javnim novcem nažalost nije kraj. Obzirom da ta lokacija nije imala pristupnu prometnicu, koja je uvjet da se parcela smatra građevinskom, 2018. godine tadašnji Pročelnik odjela za prostorno planiranje g. Giordano Škuflić naručuje izradu Građevinskog projekta prometnice u 2 faze. Grad Pula projekte je platiooko 190.500,00 kn + PDV i 16.07.2019. godine g. Škuflić izdaje Građevinsku dozvolu za cestu.

Uvidom u projekte svakome je jasno da ta cesta vodi isključivo do predmetnih privatnih parcela, da Grad Pula nije imao nikakvog interesa planirati i financirati te projekte, kao i da neće biti ništa od „realizacije raznih dodatnih sadržaja uz lokaciju hotela u cilju unapređenja ponude“ što je bilo obrazloženje za spornu prenamjenu.

Jedini koji su profitirali su vlasnici zemljišta, kojem je tako vrijednost sa 10 EUR/m2; skočila na minimalno 300 EUR/m2;, što za 10.000 m2; iznosi vrtoglavih 3 milijuna eura.

I tako su vlasnici, u naizgled zakonskoj proceduri, a uz pomoć g. Zimola, Gradskog vijeća s IDS-ovom većinom i g. Škuflića, unaprijedili svoje džepove za nekoliko milijuna eura.