SDP: Računi za zbrinjavanje otpada rastu 2,5 do 3 puta

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 30.01.2018. godine najveći prijepor između vladajućeg IDS-a i oporbe predvođene SDP-om došlo je prilikom rasprave o 13. i 14. točci dnevnog reda koje su se odnosile na odluke o selektivnom prikupljanju komunalnog otpada te o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.

Na tu temu klub SDP-HSU podnio je Amandman s 14 točaka od čega su vladajući praktički sav bitan sadržaj odbili.

Klub SDP – HSU imao je izlaganje koje je održao predsjednik kluba Danijel Ferić. U samom izlaganju iznesene su činjenice o tome da će građane Pule neminovno pogoditi rast cijena odvoza smeća.

Računi će biti veći čak 2,5 do 3 puta nego sada što se kosi s onime što se moglo pročitati proteklih dana da će računi biti niži.

Domaćinstvo koje zaduži spremnik za otpad volumena od 120 litara, a u njega odloži npr. 5 litara otpada platit će kao da je odložilo 120 litara.

Nedorečenom i loše pripremljenom odlukom o prikupljanju otpada ostavljena su mnoga otvorena pitanja koja će utjecati na život i suživot građana Pule.

To se ponajprije odnosi na praktičnu provedbu odluke koja može dovesti do obračuna sustanara ili susjeda jer kazne za nepridržavanje izglasane Odluke u smislu odlaganja smeća predviđaju načelo kolektivne odgovornosti

Odnosno ako nije utvrđen krivac za nesortiranje otpada, odlaganje otpada van spremnika, prekomjerno odlaganje u spremnik, itd. kaznu plaćaju svi stanari objekta koji je zadužio predmetni spremnik.

Predlagatelj je predvidio mogućnost da građani ne izvoze spremnik na ulicu dok nije popunjeno svih 120 litara pa će tako moći utjecati na visinu računa. Vijećnik Siniša Gordić napomenuo je da će takav način ''uštede'' dovesti do neugodnih mirisa jer ako građani budu radi uštede odgađali iznos spremnika, do njegovog popunjavanja, na ulicu neizbježna je pojava neugodnih mirisa koji će se širiti i prema susjednim objektima.

Vijećnik Gordić istaknuo je i problem s evidentiranjem kazni za nepropisno odlaganje i postupanje s otpadom jer kazne se evidentiraju na računima koji su dostavljeni za prethodni mjesec. Odnosno hipotetski je moguće da korisnik ili korisnici niti ne znaju da su kažnjeni jer od dana nastanka navodnog prekršaja do saznavanja vrste prekršaja, i visine kazne, može proći 40 dana.

Vijećnik Roberto Fabris istaknuo je da ćemo se pretvoriti u društvo gdje će se organizirati noćne straže kako bi se spriječilo nepropisno odlaganje otpada u tuđe spremnike.

Klub vijećnika SDP – HSU iskazao je nezadovoljstvo s općenitim odgovorima koji su se svodili na to da će se ''sve dogovoriti'' ili se prebacuje odgovornost na krajnje korisnike.

Pod točkom 14. predsjednica SDP Pula Sanja Radolović istaknula je nezadovoljstvo što za nelegalno odloženi otpad na privatnoj parceli odgovara, odnosno plaća kaznu, vlasnik parcele bez obzira odložio on taj otpad ili ne.

Na kraju je istaknula da u Puli rastu troškovi života jer računi za vodu na kraju neće poskupjeti 17 kuna već 40-tak kuna, dok će povećanje cijene zbrinjavanja otpada unatoč sortiranju predstaviti dodatni udar na džepove građana s povećanjem od 2,5 do 3 puta.

Također treba istaknuti da je klub SDP - HSU pohvalio korištenje dostupnog EU (ITU mehanizam) novca za sufinanciranje nabavke novih autobusa kako bi se poboljšala kvaliteta usluge Pulaprometa.