Organizacija

Informacije o gradskoj organizaciji

Samostalnost gradske organizacije SDP Pula

SDP je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike SDP-a na području Republike Hrvatske.

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) je samostalna demokratska stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova/članica, koji/koje djeluju radi ostvarivanja društveno korisnih programskih načela i ciljeva.

Gradska organizacija SDP Pula sastavni je dio SDP Hrvatske. U okviru Statuta, i Pravila o provođenju izbora općinskih i gradskih organizacija, svaka lokalna organizacija ostvaruje samostalnost i autonomnost u radu.

Rad i djelovanje SDP-a je javno. Javnost rada i djelovanje članstva, organa i SDP-a u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine.

image
Što želimo postići?

Društvo za mnoge, a ne za odabrane

Proaktivnim političkim djelovanjem i uključivanjem svih dionika u procese razvoja grada omogućiti ostvarenje vizije.

 • Dostupnim proračunskim sredstvima omogućiti kvalitetne razvojne programe
 • Poticati razvojne grane poput industrije i informacijskih tehnologija
 • Jačati utjecaj tehničkih i industrijskih obrazovnih institucija
 • Poticati cjeloživotno učenja
 • Poticati kulturno uzdizanje društva
 • Poticati angažman građana u korekciji anomalija u društvu
 • Poticati na potpomaganje sportskih klubova i organizacija
 • Program

  Pula - grad po mjeri razvijenog socijal demokratskog društva 21. stoljeća.

 • Grad socijalno osjetljivog društva
 • Grad industrijsko - informatičkog društva
 • Grad znanja i sposobnosti
 • Grad jednakih mogućnosti za sve
 • Grad kulture i intelektualnog društva
 • Grad udruga civilnog društva
 • Grad sportskog uspjeha
 • Program

  Pretvoriti Pulu u moderan europski grad koji kroz aktivno i pametno planiranje razvoja postiže gospodarsku ravnotežu koja će uključivati industriju, turizam i ekološku proizvodnju. Želimo postići optimalnu stalnu zaposlenost, a sezonski poslovi da budu ono za što su i predviđeni - stjecanje radnog iskustva učenika i studenata kroz pristojne plaće.

  Program