Program za Pulu 21. stoljeća

PROGRAM

Sanjajmo ostvarivo za Pulu, za grad 21. stoljeća...

...VELIKA VEĆINA GRAĐANA POSTALA JE SVJESNA KAKO NJIHOV DOM NE ZAVRŠAVA NA KUĆNOME PRAGU...GRAD JE NAŠ SVAKODNEVNI DNEVNI BORAVAK, ZATO NAM SVIMA TREBA BITI STALO KAKO FUNKCIONIRA NAŠ "GRADSKI DOM"...

Program Pula 2025 za 5
#pula2025za5

Program Pula 2025 za 5

Kada se približavaju izbori, bilo parlamentarni ili lokalni, politički akteri kreću u pisanje političkih programa…

Saznaj više