GO SDP PULA Zajedno možemo

Zapošljavanje i gospodarstvo

Nezaposlenost, a posebno s njom povezana besperspektivnost, najveći su problemi našeg grada i njegovih građana. Kako bi se obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima kao jednim od glavnih nositelja gospodarstva osigurao rast i razvoj, očuvanje radnih mjesta i novo zapošljavanje, implementirati ćemo program „Pula-Pola 365“ kako bi kroz konkretne mjere iskorijenili nezaposlenost iz Pule!

Više puta smo ukazivali na štetnost odluke kojom se povećao prirez sa 7,5 na 12%. Odluke kojom su mnoga domaćinstva uskraćena za značajna sredstva. Kao što se iz izvršenja proračuna vidi, kad su u pitanju porezni prihodi, povećanje je bilo neopravdano i zato ćemo u mandatnom periodu prirez postepeno smanjivati.

Budući je gradska Industrijska zona s vremenom postala trgovačka, da se o zoni Tison puno priča, ali da se na njoj malo radi, da poduzetnička zona u Valmarinu nije zaživjela, naša je zadaća sa susjednim općinama i Gradom Vodnjanom dogovoriti osnivanje središnje poduzetničke zone za južnu

Istru, koja će omogućiti prijeko potrebno širenje gospodarstva.

Pula znanja i kulture

Ulaganje u odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu ključne su pretpostavke društvenog, a pogotovo gospodarskog razvoja i temelj su za boljitak čitave zajednice. Jedino snažnim razvojem tih područja možemo jamčiti budućnost naše Pule.

Na području odgoja, naš je zadatak osigurati adekvatne materijalne uvjete za rad dječjih vrtića i osoba zaposlenih u njima. Potrebno je poduzeti i konkretne korake u cilju poboljšanja kvalitete smještaja djece, zbog čega će naš prioritet u četverogodišnjem razdoblju biti izgradnja novih dječjih vrtića na području Sisplaca i Valdebeka, osiguranje uvjeta za rad najmanje jedne grupe na talijanskom jeziku na području Šijane te sufinanciranje posebnih programa brige za djecu u popodnevnim satima, jer radni dan sve većeg broja roditelja ne završava u 16 sati.

Grad Pula je jedini grad u Istri koji svojim građanima ne pruža pomoć u nabavi udžbenika. Zakonske odredbe nalažu trajanje nastavnog gradiva od minimalno 4 godine. Stoga je i naš cilj nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola po modelu reversa. U mandatnom periodu to je trošak od 1 milijun kuna na godinu ili 0,2% proračuna za 2017.!

Iako područje znanosti ne predstavlja izravnu nadležnost lokalne samouprave, obveza je grada voditi računa i o ovom području. U tom je smislu u dogovoru sa Sveučilištem Jurja Dobrile potrebno pokrenuti nove studijske programe

(iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva). Nastavak izgradnje sveučilišnog kampusa te uređenje sveučilišne knjižnice također su od značaja za razvoj znanosti, ali i kulture na području našeg grada. Naš je cilj pomoći opstanku postojećih visokoškolskih i znanstvenih ustanova, i osnivanjem nove ustanove Prirodoslovnog muzeja Istre u Puli, koji bi u suradnji sa Institutima iz Poreča i Rovinja prikazivao svu prirodnu raznolikost Istre, uz istovremeni rad na njenom očuvanju.

Smatramo da bi idealno mjesto za razvoj postojećih i novih glazbenih festivala bio Muzil – umjesto golf igrališta bilo bi bolje takav prostor rezervirati za glazbene događaje koji svojom veličinom, brojnošću publike i trajanjem prelaze dimenzije Arene i prostora u Štinjanu. Pula bi time postala centar glazbenih i festivalskih događanja na Jadranu, što nam svakako mora biti cilj!

Zaštita okoliša i prostorno planiranje

U našoj koaliciji, zaštitu okoliša, prirodnih dobara i prostora držimo jednim od najvažnijih i neodvojivih pitanja razvoja Pule. U pogledu zaštite okoliša, smatramo da je energiju i resurse prije svega potrebno usmjeriti u realizaciju projekata iz područja otpada i otpadnih voda. Pristupit ćemo poticanju projekata obnovljivih izvora energije i provedbi projekata energetske učinkovitosti uz održivo korištenje prirodnih dobara.

Prionut ćemo reviziji Prostornog plana Pule, kako bi se isti uskladio s promjenama u životu, ali i s novim zakonskim rješenjima - određivanje granica građevinskog područja vršit će se prema stručnim kriterijima, a ne prema kriterijima vlasništva nad pojedinim nekretninama. Jedno od prvih prostorno planskih pitanja biti će i izmjena prostornog plana Muzila, tj. ukidanje golfa, a kroz savjetodavni referendum će se odlučiti o budućnosti i namjeni Muzila.

Komunalno gospodarstvo

Najveća boljka komunalnog sustava i sustava upravljanja imovinom u gradu Puli već su godinama isti: ne postoji plan investiranja u komunalnu infrastrukturu, ne postoji strategija upravljanja gradskom imovinom. Stoga će, sasvim prirodno, prvi korak naše koalicije u upravljanju komunalnim sustavom i sustavom upravljanja imovinom Grada Pule biti da uz dogovor i savjetovanje s građanima izradimo dugoročni plan upravljanja, održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grada Pule i dugoročnu strategiju upravljanja imovinom Grada Pule. Vođenje komunalnog sustava i sustava upravljanja imovinom Grada Pule mora biti transparentno, bez muljanja i na korist svim građankama i građanima Pule.

Od konkretnih projekata u sferi izgradnje komunalne infrastrukture, prioriteti su nam nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava; rekonstrukciju ulice 43. Istarske divizije, rekonstrukcija raskrižja Radićeve i Rizzijeve (vrh Omladinske), nastavak rekonstrukcije zaobilaznice (ali ne po modelu „zlatnog kilometra“!); nastavak dogradnje gradskog groblja i dr.

Da bi potaknuli investicije smanjiti ćemo komunalni doprinos koji je među najvišima u Hrvatskoj. Danas se investicije u Puli dešavaju stihijski, a ne planski, o čemu govori i prosječnih 10 milijuna kuna godišnje u gradskom proračunu po osnovi komunalnog doprinosa. Smanjenjem istoga potičemo investicije sa svim multiplikativnim efektima koje nose – nova zapošljavanja, veći prihodi od poreza na dohodak i prireza, plaćanje komunalne naknade po izgradnji objekta itd.

Naša je zadaća preispitati sustav zakupa poslovnih prostora – do sada je jedini kriterij bio cijena, što je rezultiralo da se poslovni prostori grada daju u zakup gotovo jedino za kafiće i dućane. U centru grada moramo utvrditi listu djelatnosti koje želimo štititi i dio poslovnih prostora usmjeriti ka očuvanju starih obrta i ka otvaranju novih galerija i drugih djelatnosti koje će centru grada omogućiti da živi čitavu godinu.

Promet

Promet u gradu danas ne funkcionira kako bi trebao.

Nesnosne gužve u prometu, nedostatak parkirnih mjesta i cijena javnog prijevoza samo su dio faktora koji doprinose činjenici da se s gradskim prometom nešto hitno mora poduzeti. Stoga rješavanje problema parkirnih mjesta mora predstavljati prioritet svake odgovorne vlasti u našem gradu.

Prije svega, automobile je potrebno udaljiti iz centra grada – stoga će izgradnja garažne kuće u ulici Marsovog polja biti jedna od prvih zadaća nove gradske uprave.

Povijesno i kulturno nasljeđe

Naša je osnovna zadaća pristupiti obnovi i valorizaciji starogradske jezgre Pule – obnova građevina i fasada u zaštićenoj jezgri mora biti provođena sustavno i financirana iz javnih fondova i proračuna. Projekt „Dolcevita“ polučio je u 7 godina svega 40-ak uređenih fasada od 23.000 pulskih domaćinstava! Stoga ćemo fasade u starogradskoj jezgri uređivati na način da će učešće grada biti od 80-90%.

Dio povijesne baštine predstavljaju i gradska kupališta Stoja i Valkane. Grad mora preuzeti na sebe obvezu uređenja kupališta Stoja i Valkane jer se postojeći model putem dodjele koncesija pokazao promašen.

Ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Kako bi deklariranu zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina proveli u praksi povećat ćemo financijska sredstava za rad nacionalnih manjina, osigurat ćemo odgovarajuće prostorne uvjete za rad manjinskih udruga i udruga civilnog društva. Imajući u vidu autohtonost i povijesni status talijanske nacionalne manjine u Puli, izmijenit ćemo Statut Grada Pule, kako bi se isti uskladio sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se talijanskoj nacionalnoj manjini omogući pravo na izbor zamjenika gradonačelnika iz redova te manjine.

Socijalna skrb i zdravlje

Zadržat ćemo i podignuti socijalni standard građana grada Pule, te ćemo u tu svrhu pristupiti dogradnji doma „Alfredo Štiglić“, na postojećoj lokaciji, čime će se osigurati dodatnih 60 mjesta za korisnike toga doma. Kroz projekt javno-privatnog partnerstva pristupit ćemo izgradnji novog doma za starije i nemoćne osobe, za koji će grad osigurati zemljište, infrastrukturu i priključke, a privatni će partner financirati njegovu izgradnju. Danas, na žalost, preko 2.000 osoba čeka svoje mjesto u domu. I dok se za 2-krevetnu sobu čeka prosječno 8 godina, za 1-krevetnu sobu u domu se čeka preko 10 godina!

Statistike pokazuju da je i Pulu zahvatio trend pada broja stanovnika, zbog čega ćemo povećati naknade za novorođenu djecu, a posebne programe potpore usmjerit ćemo na obitelji s većim brojem djece.

U pogledu zdravstvene zaštite, naš je prioritet jednostavan: završetak nove pulske bolnice koju smo počeli graditi!

Sport

Politika naše koalicije neće usmjeriti sva izdvajanja i svu pažnju samo ka jednom sportu: radit ćemo na razvijanju svih sportova i s istim ćemo žarom poticati naše najmlađe da se bave svakim sportom koji im se sviđa. Pri tome ćemo izdvajanja usmjeriti na juniorski i amaterski sport – profesionalni sport mora biti financiran na slobodnom tržištu uz tek minimalne subvencije iz gradskog proračuna. Od izgradnje sportskih terena najveći prioritet je svakako izgradnja gradskog bazena. Na žalost Pula je izgubila povijesnu šansu da dobije bazen po mjeri svih građana, učenika i sportaša – olimpijski bazen.

Mladi

Naš je cilj osigurati što većem broju mladih kvalitetan posao u Puli, jer ne želimo odljev visokoobrazovnih, koji nakon studija nerijetko ostaju raditi u gradovima gdje su i završili studij ili nedugo nakon povratka kući krenu u potragu za poslom izvan našeg grada.

U svrhu poticanja poduzetništva mladih u Puli je hitno potrebno urediti i opremiti poduzetnički inkubator, s adekvatnim prostornim i tehničkim uvjetima za rad mladih poduzetnika.

Gradska uprava i mjesna samouprava

Naš cilj je manja, uspješna, efikasna i moderna javna uprava kao servis i partner građanima Pule – uprava tu mora biti zbog građana, a ne sama zbog sebe. Naš stav je da se o svim bitnim pitanjima, poput Muzila, važnim za građane ovoga grada trebaju pitati i sami građani putem referenduma.Posebna pažnja usmjerit će se ka mjesnoj samoupravi

– mjesni odbori moraju preuzeti ulogu punktova za komunikaciju građana i grada. Novac se ne može ulagati prema željama onih na vrhu vlasti, već isključivo prema potrebama građana, a mjesni odbori su prava točka za artikulaciju takvih potreba. Kao mjestima istinske demokracije i najbližima građankama i građanima, mjesnim odborima moramo povećati djelokrug rada, odnosno, moramo proširiti njihova prava, ali i obveze.

Uključite se u komunikaciju s nama preko društvenih mreža. Pratite, pišite i komentirajte naše aktivnosti.

Kontakt obrazac

Kontakt

Divkovićeva 3, 52100 Pula

052-501-510

095-502-9515

pula@sdp.hr